StoryEditor

Zákon o krajinnom plánovaní má zvýšiť a zlepšiť nielen ochranu, ale aj obnovu krajiny

30.08.2023, 15:03
Autor:
TASRTASR

Legislatíva by mala byť nástrojom na zachovanie a ochranu krajinnej štruktúry a jej prvkov, ktoré významne prispievajú k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy.

Zákon o krajinnom plánovaní má zvýšiť a zlepšiť ochranu, obnovu a tvorbu krajiny. Vytvoriť by sa mal nástroj integrovaného manažmentu krajiny, ktorým sa má zabezpečiť udržateľný rozvoj a starostlivosť o životné prostredie.

Novú legislatívu predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania.

"S nadväzujúcimi metodickými dokumentami a mapovými podkladmi bude zákon dôležitým odborným podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a následné schvaľovacie procesy pre povoľovanie stavieb a činnosti," uviedol rezort. Doplnil, že na základe zákona by mali byť podporované adaptačné oparenia na zmenu klímy v krajine mimo chránených území.

Legislatíva by mala byť nástrojom na zachovanie a ochranu krajinnej štruktúry a jej prvkov, ktoré významne prispievajú k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy. Ide napríklad o aleje stromov, vetrolamy, skupiny stromov a lesíky v otvorenej krajine, kamenné ploty s krovinami a rigolmi pozdĺž hraníc pozemkov.

"Reforma prispeje aj k podpore zachovania biodiverzity vo voľnej krajine a vytvorí podmienky na prežitie pôvodných druhov rastlín a živočíchov napriek klimatickým zmenám," tvrdí v materiáli.

Tento proces má smerovať k podpore realizácie prírode blízkych protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu pred suchom a úbytkom biodiverzity.

image

Do dôležitej slovenskej rieky vteká arzén. Štát za to pokutoval firmu známeho finančníka

Dokumentáciou krajinného plánovania má byť krajinný plán Slovenska, krajinný plán regiónu a miestny krajinný plán. Mali by sa stať odborným podkladom pre ďalšie dokumentácie, ktoré majú vplyv na rozvoj územia alebo majú vplyv na krajinu.

Taktiež majú byť koordinačným nástrojom pre plány manažmentov povodí, dokumenty ochrany prírody a krajiny a návrh adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Reforma krajinného plánovania určuje kompetencie ministerstva životného prostredia a okresných úradov v rámci schvaľovania dokumentácie krajinného plánovania.

Rovnako stanovuje podmienky na to, kto môže byť spracovateľom dokumentácie krajinného plánovania, aj podmienky, ktoré musí dokumentácia krajinného plánovania spĺňať.

Novela patrí medzi hlavné reformy obsiahnuté v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej prijatie je potrebné aj vzhľadom na záväzky, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo podpisom Európskeho dohovoru o krajine ešte v roku 2005.

Národná rada Slovenskej republiky v marci tohto roka novelu zákona o krajinnom plánovaní odmietla. Nové znenie návrhu sa od pôvodného líši iba v niektorých detailoch.

menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
25. september 2023 04:57