StoryEditor

Cudzí jazyk podmienkou. Žiakov základných škôl čaká veľa zmien

30.05.2023, 10:05
Autor:
TASRTASR

Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula.

Po absolvovaní základného vzdelávania má žiak vedieť vyjadrovať a interpretovať pojmy a vzťahy medzi nimi, myšlienky, pocity a potreby, fakty a názory ústnou a písomnou formou v slovenskom a v materinskom jazyku (ak je odlišný od slovenského jazyka) v rôznorodých situáciách a príležitostiach. Okrem toho má tiež komunikovať v aspoň jednom cudzom jazyku na požadovanej úrovni. Vyplýva to zo zverejneného nového štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa začnú v septembri učiť na prvých 40 základných školách na Slovensku.

Argumentácia a kritické myslenie

Žiak má tiež vedieť používať a hodnotiť texty rôznej povahy s cieľom ich využitia pri ďalšom učení sa a vo vyhodnocovaní informácií v rôznych životných situáciách, ale aj rozvíjať a používať matematické a logické myslenie, princípy a postupy na riešenie rôznych problémov v každodennom živote a v ďalšom štúdiu a na argumentáciu svojich myšlienok. "Má tiež vedieť zodpovedne a bezpečne využívať digitálne technológie a médiá na vzdelávanie, komunikáciu a vnímať ich prínos k inováciám, uvedomovať si príležitosti aj riziká, ktoré predstavujú," uvádza sa vo zverejnenom materiáli.

Absolvent základného vzdelávania by mal tiež dokázať vysvetliť prírodné javy, spoločenské a historické udalosti pomocou základných vedomostí, metód vedeckého bádania a odvodiť závery podložené dôkazmi či používať technické nástroje a prístroje na realizáciu návrhov a inovácií, overenie hypotéz a na prijatie rozhodnutia alebo záveru s využitím technológií. Okrem toho by mal byť tiež spôsobilý, aby sa vedel zúčastňovať na občianskom a sociálnom živote na základe poznania aktuálneho diania, historických súvislostí, spoločenských, kultúrnych a náboženských špecifík.

Aktívne by mal pristupovať k riešeniu problémov a prijímať rozhodnutia na základe poznatkov, zručností a hodnôt z oblastí prírodných, spoločenských, humanitných vied a umenia či vnímať a využívať rôzne druhy umenia ako spôsob vyjadrenia a chápať miestne, regionálne, národné, európske a globálne prejavy kultúry.

Žiak na konci základného vzdelávania má konať vedome v súlade s poznatkami o zdravom životnom štýle a jeho dosahu na fyzické a duševné zdravie, ale aj robiť informované rozhodnutia o ďalšom vzdelávaní a životnej budúcnosti vrátane profesijného smerovania, poznať a prijímať svoj potenciál aj limity.

Nechýba sociálny aspekt

Podľa nového ŠVP má žiak tiež spolupracovať s ostatnými ľuďmi, byť solidárny a preferovať konsenzuálne riešenia v konfliktných situáciách, využívať kreatívny proces, analýzu, vyhodnocovanie a overovanie informácií pri učení sa, identifikovať a skúmať komplexné problémy. Okrem toho má žiak tiež vedieť používať kritické myslenie založené na poznatkoch a etických hodnotách či konať v súlade s hodnotami smerujúcimi k ochrane životného prostredia a udržateľného života a na základe poznania spoločenských a právnych noriem, ľudských práv, toleranciou rozmanitosti a v súlade s demokratickou kultúrou spoločnosti.

Nový ŠVP je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. Nový ŠVP je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.

01 - Modified: 2023-05-26 07:42:33 - Feat.: 1 - Title: Špičkový slovenský expert pre HN: Stále nám hrozí recesia, krajina má jeden hlavný problém 02 - Modified: 2023-05-21 21:15:50 - Feat.: 0 - Title: Koncept well-beingu na školách. Sú učitelia aj žiaci v strese? 03 - Modified: 2023-05-23 08:15:00 - Feat.: 1 - Title: Minister školstva oznámil schválenie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy
01 - Modified: 2023-09-23 22:00:00 - Feat.: - Title: Programy pre stredového voliča 02 - Modified: 2023-09-21 13:54:25 - Feat.: - Title: Záchranná zdravotná služba potrebuje podľa KDH reformu 03 - Modified: 2023-09-19 22:00:00 - Feat.: - Title: Ako pomôcť podnikateľom a neuviaznuť v slepej uličke 04 - Modified: 2023-09-18 12:00:00 - Feat.: - Title: 25-ročný človek, ktorý sa po škole nevráti na Slovensko, stojí štát viac ako 2 a pol milióna eur, hovorí predsedníčka študentskej rady 05 - Modified: 2023-09-16 15:36:27 - Feat.: - Title: SaS plánuje zaviesť hodinu informatiky na školách navyše
menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
28. september 2023 11:03