StoryEditor

Zápisy prvákov do základných škôl sa uskutočnia počas apríla

30.03.2023, 10:34
Autor:
TASRTASR

Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 potrvajú na základných školách od začiatku do konca apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov určujú zriaďovatelia pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vyplýva to z usmernenia zverejneného na webe ministerstva školstva.

Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré bude mať k 31. augustu šesť rokov a má trvalý pobyt v SR, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Vzťahuje sa to aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu. V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane.  

Z usmernenia vyplýva, že "žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu". Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

V základnej škole sa nemôže zriadiť nultý ročník, uvádza sa v usmernení. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Rezort školstva upozorňuje, že "prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami". Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole.

O prijatí dieťaťa na vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Rezort školstva uviedol, že ak bude schválená novela školského zákona, bude možné v základnej škole, respektíve v základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník. Bude ho možné zriadiť pre najmenej štyroch a najviac desiatich žiakov.

"Absolvovanie úvodného ročníka sa nebude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak bude pokračovať v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi," dodáva sa v usmernení.

01 - Modified: 2023-06-01 10:26:30 - Feat.: - Title: Rodičia už deti autom nevozia. Bratislava testuje nový systém, pred školou je pešia zóna 02 - Modified: 2023-06-01 08:25:20 - Feat.: - Title: Rezort školstva pripravil nové štandardy bez ktorých žiaci vzdelávací cyklus neukončia 03 - Modified: 2023-06-01 07:46:01 - Feat.: - Title: Rezort školstva chce určiť priority Slovenska pre vysoké školy. Študenti majú dostať adresnú pomoc 04 - Modified: 2023-05-24 08:26:06 - Feat.: - Title: Usporiadanie základného vzdelania sa zmení na tri nadväzujúce cykly 05 - Modified: 2023-05-23 08:15:00 - Feat.: - Title: Minister školstva oznámil schválenie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy
menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
09. jún 2023 12:16