StoryEditor

Množstvo nebezpečného odpadu v EÚ stále narastá. Problém je nutné riešiť, vyhlásili európski audítori

16.01.2023, 19:11
Autor:
TASRTASR

Najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s nebezpečným odpadom, je zabrániť jeho vzniku, vyhlásili európski audítori.

Množstvo nebezpečného odpadu v krajinách Európskej únie sa od roku 2004 neustále zvyšuje. Dochádza k tomu napriek opatreniam EÚ na zníženie jeho vzniku, uviedol v pondelok Európsky dvor audítorov EDA.

Správa EDA objasňuje existujúce a budúce výzvy pri riešení nebezpečného odpadu. "Množstvo nebezpečného odpadu sa zvyšuje a EÚ musí tento problém riešiť. Najvhodnejšími spôsobmi nakladania s nebezpečným odpadom sú recyklácia a energetické zhodnotenie. Zneškodnenie by sa malo používať len ako posledná možnosť," uviedla Eva Lindströmová, členka EDA zodpovedná za preskúmanie situácie. Upozornila, že v EÚ sa zneškodňuje viac než 50 percent nebezpečného odpadu.

Audítori spresnili, že najlepším spôsobom, ako sa vyrovnať s nebezpečným odpadom, je zabrániť jeho vzniku. To je prioritou EÚ od roku 1991. Opatrenia Únie sú zamerané na to, aby ovplyvňovali, ako hospodárske subjekty navrhujú a vyrábajú výrobky, zabezpečili zodpovednosť znečisťovateľov za svoj odpad a poskytovali spotrebiteľom lepšie informácie. No napriek týmto iniciatívam sa množstvo nebezpečného odpadu vytváraného v EÚ neznižuje.

Nebezpečný odpad je potrebné spracovať v špecializovaných spracovateľských zariadeniach v súlade s prísnymi pravidlami a bezpečnostnými požiadavkami. Administratívna záťaž a vyššie náklady pre hospodárske subjekty vytvárajú riziko nezákonného obchodovania, pri ktorom prevádzkovatelia neoznačia odpad, ktorý vytvorili, ako nebezpečný. Namiesto toho ho nezákonne vyhodia alebo prepravia inam.

Audítori zdôraznili, že správne zatriedenie a sledovanie nebezpečného odpadu by mohli zabrániť nesprávnemu nakladaniu a nezákonným skratkám. Problémom však je, že nebezpečný odpad sa v členských štátoch klasifikuje odlišným spôsobom. Aj preto by Európska komisia mala zintenzívniť úsilie o harmonizáciu platných právnych predpisov EÚ.

Zosúladenie vnútroštátnych elektronických registrov nebezpečného odpadu s plánovaným európskym registrom pre prepravu odpadu by umožnilo lepšiu vysledovateľnosť nebezpečného odpadu počas jeho celého životného cyklu.

V ideálnom prípade by sa mal nebezpečný odpad pripraviť na opätovné použitie alebo recykláciu. Jeho veľká časť však nie je vhodná na opätovné použitie a recykláciu obmedzujú technické ťažkosti a nedostatok trhových príležitostí pre recyklované produkty. Príležitosťou na zmenu je podľa audítorov zlepšenie recyklačných technológií a kapacít, napríklad zhodnocovanie kritických surovín z elektronických spotrebičov a iného odpadu by prispelo k strategickej autonómii EÚ.

Nezákonné obchodovanie a vytváranie nezákonných skládok s nebezpečným odpadom je podľa EDA stále lukratívnym biznisom: ročné príjmy sa odhadujú na 1,5 až 1,8 miliardy eur, pričom odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie sú zriedkavé a pokuty nízke.

Možnosti nezákonného obchodovania by mohlo obmedziť využívanie digitalizácie, ktorá umožní lepšiu vysledovateľnosť nebezpečného obchodu a zamedzí nepravdivé deklarovanie, a tiež zavedenie mechanizmu odrádzajúcich sankcií.

Pomôcť by mal aj zákaz akejkoľvek prepravy odpadu na zneškodnenie, ktorý eurokomisia navrhla v roku 2021. V právnych predpisoch EÚ sa nebezpečný odpad vymedzuje ako odpad s jednou alebo viacerými nebezpečnými vlastnosťami, napríklad výbušnými, dráždivými alebo toxickými, ktorý môže poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie.

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
05. jún 2023 14:40